Tekst op verhuurhoofdpagina (onder blokjes)

Huurperiode

  • 1/2 dag:       Is ‘s-ochtends na 8:00 uur ophalen en retour voor 12:00 uur  of ‘s-middags na 13:00 uur ophalen en uiterlijk 17:30 uur retour. (tijdsbestek 4 uur)
  • 1 dag:          Het moment van halen tot de volgende dag 24 uur later, tenzij de machine de volgende dag gereserveerd is. Na 3 dagen gebruik, treed automatisch weektarief in werking.
  • 1 week:        7x 24 uur

Legitimatie
Huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bij huur van een aanhangwagen is rijbewijs E verplicht bij een draagvermogen van meer dan 750 kg.

Waarborgsom
Alle verhuurde apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. De verhuurder kan daarom een waarborgsom bepalen, hieraan zal moeten worden voldaan.

Storingen/ niet goed functioneren
Melding binnen 2 uur na in gebruik nemen machine is verplicht.

Brandstoffen en smeermiddelen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief brandstoffen en smeermiddelen. Bij retour huurmachine wordt tank afgevuld door verhuurder tot uitgangsniveau en brandstof wordt doorberekend bij niet afvullen. In gehuurde machines dienen de voorgeschreven brandstoffen te worden gebruikt.

Machines
Het gebruik van machines is geheel voor eigen risico. De bij verhuurmachines geleverde documenten dienen bij retour machine ingeleverd te worden. Afbeeldingen van machines zijn gelijkend.

Schoonmaken bij inleveren machine
Het gehuurde materieel dient schoongemaakt en compleet met toebehoren ingeleverd te worden; eventuele schoonmaakkosten worden aan huurder doorberekend. Voor het schoonmaken mag er gebruik worden gemaakt van onze spuitplaats met hogedrukreiniger.

Aansprakelijkheid verhuurder
Voorafgaand aan iedere huurperiode wordt de technische staat vastgelegd door verhuurder.

Aansprakelijkheid huurder
Huurder dient het gehuurde materieel te verzekeren tenzij anders is aangegeven. Daarnaast is huurder verantwoordelijk voor tijdig uitvoeren van het dagelijks voorgeschreven onderhoud (controleren oliepeil en evt. bijvullen).

  • Slijtage aan slijtdelen is niet inbegrepen en wordt na
  • In geval van schade en gebreken aan verhuurmachine wordt reparatie en uit de schade voorvloeiende kosten aan huurder doorberekend.
  • Huurmachines dienen op deugdelijk afgesloten terrein te worden gestald.
  • Buitengewoon gebruik en daaruit ontstane defecten dienen gemeld te worden aan verhuurder. Verhuurder mag deze doorbelasten.
  • In geval van diefstal door de huurder zelf of door derden veroorzaakt, draagt de huurder alle verantwoordelijkheid, en dient de huurder of zijn verzekeraar het gehuurde gereedschap / machine(s)  tegen nieuwwaarde te vergoeden.

Betaling
De huur wordt berekend vanaf afhalen tot aan het moment van retour (+ gebruikte brandstof + eventuele schoonmaakkosten en /of eventuele kosten van slijtage/schade/gebreken). Slijtage heeft o.a. betrekking op slijpschijven, onkruidborstels etc.

BTW
Alle prijzen zijn vermeld in euro en exclusief 21% B.T.W.

Bezorgen en ophalen

  • Transport van machines binnen 15 km enkele reis vanaf vestigingsplaats tegen vergoeding van € 20,-.
  • Transport van machines buiten 15 km enkele reis vanaf vestigingsplaats zijn de kosten afhankelijk van de afstand, de huurperiode en de eventuele mogelijkheid tot combinatie van ritten.

Reserveren
Bij huur van onze machines gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden zoals boven vermeld.

In alle gevallen waarin wij optreden als verhuurder zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene verhuurvoorwaarden Fedecom 2017 van toepassing.

Prijzen geldig tot 31-12-2021.